اخبار ما - آرشیو

امضای قرارداد طرح پژوهشی میان شرکت نفت فلات قاره و پژوهشکده علوم پایه کاربردی

امضای قرارداد طرح پژوهشی میان شرکت نفت فلات قاره و پژوهشکده علوم پایه کاربردی

قرارداد طرح پژوهشی "پتانسیل یابی وجود هیدروکربن در سازندهای عمیق با استفاده از ترکیبی از روش‌های ژئوشیمیایی، پتروفیزیک، رسوب شناسی و ژئوفیزیک در بخش مرکزی خلیج فارس" بین پژوهشکده علوم پایه کاربردی و شرکت نفت فلات قاره به امضا رسید.

ادامه مطلب
بازنگری استاندارد معیار و برچسب مصرف انرژی موتورسیکلت‌های کشور در پژوهشکده علوم پایه کاربردی

بازنگری استاندارد معیار و برچسب مصرف انرژی موتورسیکلت‌های کشور در پژوهشکده علوم پایه کاربردی

اجرای پروژه بازنگری استاندارد معیار و برچسب مصرف انرژی موتورسیکلت‌های کشور در پژوهشکده علوم پایه کاربردی به کارفرمایی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به اتمام رسید.

ادامه مطلب