گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی

تعداد بازدید:۱۱۶

گروه «نیازسنجی و مطالعات فرهنگی»  با هدف اجرای مطالعات مرتبط با  حوزه فرهنگ از جمله بررسی و شناسایی نیازها و اولویت‌های فرهنگی، انجام مطالعات امکان‌سنجی، اجرای طرح‌های فرهنگی، بررسی پیوست فرهنگی، رصد دانش، باور و رفتارهای فرهنگی  دانشجویان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نیز سمینارهای مرتبط با موضوعات فرهنگی، در سال  ۱۳۹۶ایجاد شده است.

 

مطالعات انجام شده:

 • طرح مطالعاتی "تاریخ شفاهی  انقلاب اسلامی به روایت دانشگاهیان دانشگاه بهشتی"- 1393
 • طرح مطالعاتی "تاریخ شفاهی پایگاه نبوت دانشگاه بهشتی به روایت بسیج کارکنان"-1394
 • طرح مطالعاتی "فرهنگ دانشجویی و فضای مجازی"- 1395
 • طرح مطالعاتی "اقتصاد و مدیریت اسلامی"-1395
 • تفکر استراتژیک و مدیریتی از دیدگاه امام خمینی(ره)-1396
 • بررسی اعتبار اطلاعات در فضای مجازی با تاکید بر شبکه های اجتماعی -1396
 • طرح زندگی روزمره دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی-1398
 • طرح بررسی نگرش دانشجویان نسبت به مشارکت در تشکل های دانشجویی (مطالعه مورد دانشگاه شهید بهشتی)-1398
 • سنجش مصرف رسانه­ای و رضایت دانشجویان از پیام رسان­های داخلی-1398
 • بررسی الگوهای نوین تفریح و سرگرمی در بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی (با هدف شناسایی راهکارهای ارتقای امید و نشاط)-1399
 • راهکارهای ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان -1400
 • مجموعه بررسی های فرهنگی اجتماعی پیرامون مسئولیت اجتماعی دانشگاه در قبال جامعه- 1400