مرکز انتشارات

تعداد بازدید:۱۳۸

شعبه انتشارات

شعبه سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی به منظور تامین نیازهای علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاهیان و جوانان در زمینه کتب و نشریات آموزشی، کمک آموزشی، تخصصی، مرجع و ترویج و توسعه کتابخوانی در سطح دانشگاهها تشکیل شده است .

 

اهداف:

  • انجام فعالیت‌های تولیدی، ترویجی، تبلیغی و کمک آموزشی

 

وظایف:

  • چاپ و انتشار نشریات و کتب
  • برگزاری نمایشگاه‌های کتاب
  • تشکیل شورای علمی (شورای بررسی کتاب) جهت اعلام نظر درباره ابعاد علمی و اقتصادی کتاب
  • انجام فعالیت‌های ترویجی در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی

 

فرم‌های انتشارات:

  • فرم درخواست چاپ کتاب
  • دستورالعمل انتشارات
  • فرم ارزیابی آثار تالیفی
  • فرم ارزیابی آثار  ترجمه

 

لیست کتب منتشره انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهیدبهشتی در سال 1399 و 1400