تجهیزات آموزشی

تعداد بازدید:۲۳۶

تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات آموزشی فیزیک تولیدی این مرکز مطابق با سرفصل‌های شورای‌عالی برنامه‌ریزی ودر مجموعه‌های کامل ارائه می‌شوند. وجود دستور کار آزمایش و کلیه قطعات مورد نیاز،  نیاز دانشجویان را در حین انجام کار به راهنمایی مسئول آزمایشگاه به حداقل می‌رساند.

دسترسی سریع به: فیزیک پایه یک ***  فیزیک پایه دو   *** فیزیک پایه سه

                       لیست قیمت***مراکز تجهیز شده***خدمات سکوبندی

 فیزیک پایه یک

مجموعه وسایل اندازه‌گیری آزمایش قرقره‌ها آزمایش چرخ و محور
آزمایش بررسی گشتاورها و اهرم‌ها آزمایش بررسی قانون هوک تعادل و گرانیگاه(مرکز ثقل)
تعادل نیروها-میزچه افقی تعادل نیروها-میزچه قائم سقوط آزاد و تعیین شتاب ثقل
اندازه‌گیری ضریب اصطکاک در سطح افقی و شیب‌دار ماشین آتوود با تایمر الکترونیکی ماشین آتوود با کورنومتر دستی
بررسی قوانین حرکت با استفاده از ریل هوا آونگ ساده و بالستیک آونگ مرکب و تعیین شتاب ثقل
 
اندازه‌گیری ممان اینرسی و ممان زاویه‌ای حرکت پرتابه‌ای  

 

 

فیزیک پایه دو

مجموعه‌های آموزشی  "فیزیک پایه دو" یا آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته شامل کلیه قطعات مورد نیاز در آزمایش هستند.

لیست مجموعه‌های فیزیک پایه دو

1 آشنایی با وسایل سنجش (اندازه گیری)
2 اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی با استفاده از (اهم متر ، پل وتسون ، پل تار ، قانون اهم)
3 اندازه گیری مقاومت به روش پل وتسون و پل تار
4 تحقیق تجربی رابطه  R=PL/s و بررسی تغییرات مقاومت
5 تحقیق قوانین اهم و کیرشهف در مدارهای الکتریکی و اندازه‌گیری مقاومت درونی دستگاه‌های اندازه‌گیری
6 مطالعه قانون اهم
7 بررسی قوانین کیرشهف
8 تحقیق تجربی رابطه C=eA/d
9 مطالعه خازن‌ها و رسم منحنی شارژ و دشارژ و اندازه گیری
10 بررسی مدار R-R , R-L-C, R-L,R-C  (پدیده تشدید)
11 بررسی مدارهای R-L-C , R-L و اندازه گیری مقاومت
12 بررسی مدارهای R-C , R-R و اندازه گیری مقاومت
13 مشاهده خطوط مغناطیسی و الکتریکی و بررسیی
14 تعیین نیروی محرکه و مقاومت داخلی پیل

 

قطعات موجود در مجموعه‌ها فیزیک پایه دو

ردیف عنوان تصویر
1 منبع تغدیه سوییچینگ 30 ولت 2 آمپر
2 آمپرمتر DC
3 ولت‌متر DC
4 گالوانومتر
5 رئوستا 470 اهم
6 پل تار
7 قاب فلزی حامل شش رشته سیم
8 خازن

 

فیزیک پایه سه

فیزیک پایه سه

اندازه‌گیری و مشاهده وابستگی فرکانس به طول لوله و تار بررسی امواج ساکن و تحقیق آن در تارهای مرتعش
اندازه گیری ضریب انبساط حجمی مایعات نیروی ارشمیدوس
اندازه‌گیری ضریب کشش سطحی مایعات بررسی امواج ساکن و تحقیق آن در لوله‌های صوتی اندازه گیری سرعت صوت در محیط‌های مختلف (هوا)
اندازه‌گیری جرم مخصوص و چگالی مایعات مشاهده و اندازه‌گیری نزول نقطه انجماد اندازه‌گیری ارزش آبی کالری‌متر
اندازه‌گیری ضریب اتمیسیته یک گاز (هوا) اندازه‌گیری فشار جو تحقیق قانون بویل-ماریوت بدون جیوه
انبساط حرارتی جامدات اندازه‌گیری ضریبهدایت حرارتی مس اندازه‌گیری عدد ژول به روش مکانیکی
اندازه‌گیری عدد ژول به روش الکتریکی اندازه‌گیری گرمای نهان تبخیر بررسی انعکاس نور و خواص آن در آینه‌های تخت
اندازه‌گیری فاصله کانونی آینه‌های محدب و مقعر اندازه‌گیری فاصله کانونی عدسی‌های محدب و مقعر آزمایش دو شکاف یانگ، دو منشور فرنل
   
پراش: بررسی پراش با تفرق ناشی از یک شکاف