طرح های در دست اجرا

تعداد بازدید:۵۶۸
  • کاهش فلز سنگین  نیکل آلاینده همراه با نفت با استفاده از ریز جلبک Calothrix sp. جدا شده از مناطق آلوده نفتی
  • پکیج پرتابل بازیافت و زیست پالایی پسماندهای جامد مواد آلوده نفتی
  • بررسی عملکرد استفاده از بیوسورفکتانت تولید شده با سویه های بومی در ازدیاد برداشت نفت خام توسط آزمون مغزه سنگ مخزن