کتب و مقالات

تعداد بازدید:۶۴۳

تب و مقالات

اصول اکتشافات مغناطیس سنجی، دکتر سعید میرزائی، مجتبی رشوند، مرکز انتشارات جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی، ۱۳۹۳.
واژگان تصویری زلزله‌شناسی، سید حسین ابره دری، مجتبی رشوند، دکتر سعید میرزائی، مرکز انتشارات جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی، ۱۳۹۱
  1. کاربردهای تئوری پرکولاسیون، تألیف دکتر محمد سهیمی، ترجمه مرتضی شگفت‌فرد، مرکز انتشارات جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی، ۱۳۹۱.

مقالات:

ردیف عنوان مقاله نویسندگان شماره نشریه یا نام کنفرانس زمان انتشار

 ۱

Feasibility study on application of the recent enhanced heavy oil recovery methods (VAPEX, SAGD, CAGD and THAI) in an Iranian heavy oil reservoir  

 

Heidary S.

Dehghan A.

Mahdavi S.

 

 

Petroleum Science and Technology, VOL. 35, NO. 21

 

 

۵ December 2017

 

 ۲

A Comparative Study of the Carbon Dioxide and Nitrogen Minimum Miscibility Pressure Determinations for an Iranian Light Oil Sample Heidary S.

 

Dehghan A.

Zamanzadeh S.M.

Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effect ,

 

VOL. 38, NO. 15

 

 

۱۳ August 2016

 

 ۳

A comparison of accuracy and computational  time for common and artificial methods in predicting minimum miscibility pressur

 

 

Ameri M.J,

 

Shegeft Fard M, Akbari M.R, Zamanzadeh S.M, Nasiri E,

 

 

Energy Exploration & Exploitation

 

 

 ۲۰۱۳

 ۴

Fast predicting of water injection breakthrough time by percolation theory Shegeftfard M. Zamanzadeh S. M. Energy exploration & exploitation journal, ۳۰(۵) ۲۰۱۲

 ۵

Comparison of Accuracy and CPU Time for Common and Artificial Methods in Predicting Minimum Miscibility Pressure Akbari M.R, Shegeftfard M,

 

Ameri M.J, Zamanzadeh S.M.

 Energy exploration & exploitation journal ۲۰۱۲

 ۶

Estimation Of In Place Gas Volume in Multilayered Reservoirs Using Deterministic and Probabilistic Approaches Masoudi P, Zahedi A, Moradzadeh A, Alirezaer F, Zamanzadeh S.M. Energy exploration & exploitation journal, ۵۹(۵) ۲۰۱۱

 ۷

Utilization of percolation theory to estimate water injection breakthrough time Shegeftfard M, Zamanzadeh S.M. Energy exploration and exploitation  journal, ۲۹(۵) ۲۰۱۰

 ۸

مدل­سازی مستقیم پاسخ فرکانسی میدان الکترومغناطیس حاصل از چشمه دوقطبی مغناطیسی قائم از زمین لایه­ای. جمیع مجید،

 

میرزائی سعید،

یاسمی خیابانی سپیده.

 

 

فصلنامه  زمین­شناسی ایران (۲۹ )

 

 

۱۳۹۳

 

 ۹

حذف آلاینده های هوا با کمک فرآیند VAPEX به عنوان تکنولوژی سبز ازدیاد برداشت نفت سنگین  

 

حیدری سمیه

نخستین همایش  علمی-دانشجویی هوای پاک  

 

۱۳۹۳

 ۱۰

تعیین رخساره های منفذی با استفاده از ترکیب داده های پتروفیزیکی و مخزنی با شبکه های عصبی خودسازمانده حیدریان نسیم،

 

زمانزاده سید محمد،

حیدری سمیه،

یاسمی خیابانی سپیده.

سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین

 

 

۱۳۹۳

 ۱۱

اهمیت کیفیت تطابق تاریخچه روی پیش­بینی عملکرد آینده مخزن شگفت‌فرد مرتضی،

 

زمانزاده سیدمحمد.

مجله مهندسی شیمی ایران ۱۳۹۲

 ۱۲

تفسیر داده‎های میدان پتانسیل با استفاده از مشتق‎های مرتبه غیرکامل رشوند مجتبی،

 

میرزائی سعید.

فصلنامه زمین‎شناسی ایران ۱۳۹۱

 ۱۳

کاربرد مشتق‎های مرتبه کسری در تفسیر داده‎های مغناطیسی با سطح نوفه بالا رشوند مجتبی،

 

میرزائی سعید.

چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران ۱۳۹۱

 ۱۴

بررسی پدیده‌ی مخروط‌شدگی در چاه‌های تولیدی نفت و روش‌های مختلف کنترل آن شگفت‌فرد مرتضی،

 

زمانزاده سید محمد.

ماهنامه اکتشاف و تولید (۸۱)

 

 

۱۳۹۰

 ۱۵

ارزیابی تأثیر دقت در تطابق تاریخچه ‌بر پیش‌بینی عملکرد مخزن با بررسی سناریوهای مختلف تزریق شگفت‌فرد مرتضی،

 

زمانزاده سید محمد،

مقدم رسول.

 ماهنامه اکتشاف و تولید (۷۹) ۱۳۹۰

 ۱۶

پیش‌بینی زمان میان‌گذر با استفاده از تئوری پرکولاسیون شگفت‌فرد مرتضی،

 

مسیحی محسن،

آزاد امیر.

ماهنامه اکتشاف و تولید (۶۸) ۱۳۸۹

 ۱۷

کاربرد تئوری پرکولاسیون در مهندسی  نفت شگفت‌فرد مرتضی،

 

مسیحی محسن.

ماهنامه اکتشاف و تولید (۶۷) ۱۳۸۹