تاییدیه صلاحیت همکاری

تعداد بازدید:۳۳۱
  • دریافت تأییدیه صلاحیت همکاری تحقیقاتی با وزارت در زمینه “ارزیابی حوضه‌های رسوبی” ، ۱۳۹۰.

 

  • دریافت تأییدیه صلاحیت همکاری تحقیقاتی با وزارت در زمینه “توسعه نرم افزارهای مورد نیاز بخش بالادستی صنعت نفت”، ۱۳۹۰.