طرح های خاتمه یافته

تعداد بازدید:۳۳۶
ردیف عنوان طرح های انجام شده در ده سال گذشته کارفرما سال اختتام
۱ ارزیابی جامع میادین سیری (C,D) (فاز اول) شرکت نفت فلات قاره ۱۳۹۵
۲ توسعه نرم افزارهای حوزه بالادستی صنعت نفت، فاز صفر: تعیین اولویت تدوین و شاخص‌های نرم‌افزاری و مراکز مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران ۱۳۹۴
۳ بررسی کاربرد میانبارهای سیال در تحلیل حوضه‌های رسوبی و اکتشاف نفت و گاز و تهیه بانک اطلاعاتی دفتر مرکزی ۱۳۹۴
۴ مطالعه امکان‌سنجی استفاده از مدل‌سازی فیزیک‌سنگ در سرشت‌نمایی لرزه‌ای مخزن سروک دفتر مرکزی ۱۳۹۳
۵ تدوین نرم افزار تفسیر نمودارهای پتروفیزیکی موسوم بهwell logging (فاز اول) پژوهشکده علوم پایه کاربردی ۱۳۹۳
۶ امکان‌سنجی استفاده از برداشت‏های لرزه‏ای تکرار شده با هندسه متفاوت جهت بررسی خصوصیات دینامیک مخزن در میدان دالپری شرکت نفت مناطق مرکزی ۱۳۹۰
۷ ارزیابی حوضه رسوبی، بررسی دیاژنز و عوامل کنترل کننده کیفیت مخزنی ماسه سنگ‌های سازند فراقان در مقطع سطح الارضی کوه گهکم، میدان گلشن (چاه‌های G3و G4) و چاه‌های دارنگ۱، کیش۲، سلمان (۲SKD-1)، فردوسی۲ و پارس جنوبی (SPD12B-08) شرکت نفت و گاز پارس ۱۳۸۹
۸ مطالعه کانی‌های رسی و ایزوتوپ‌های پایدار (اکسیژن و کربن) سیمان‌های کربناته در ارتباط با تاریخچه تدفین سازند فراقان به عنوان سنگ منشأ یا مخزن هیدروکربن دفتر مرکزی ۱۳۸۹
۹ بررسی کاربرد روش‌های ژئوشیمی آلی در اکتشاف نفت دفتر مرکزی ۱۳۸۹
۱۰ بررسی کاربردهای نوین خودپذیری مغناطیسی در اکتشاف نفت دفتر مرکزی ۱۳۸۹
۱۱ مطالعه کاربرد آنالیز لرزه مشمول زمان در سرشت‌نمایی مخزن دفتر مرکزی ۱۳۸۹
۱۲ معرفی روش اکتشافی لرزه‌ای بازتابی کم عمق و کاربردهای آن

 

 

دفتر مرکزی ۱۳۸۹