طرح های در دست اجرا

تعداد بازدید:۳۵۵
ردیف عنوان طرح کارفرما درصد پیشرفت
۱ مطالعه جامع مدلی و ارزیابی میدانی سناریوهای ازدیاد برداشت و بهینه‌سازی تولید در میادین منطقه سیری با اولویت میادین سیوند، دنا و اسفند، (فاز دوم) شرکت نفت  فلات قاره ۹۰ درصد
۲ مطالعه جامع حوضه رسوبی (پتروگرافی، ژئوشیمی، پالینولوژی) و چینه­نگاری سکانسی سازندهای فراقان، زاکین و سرچاهان- سیاهو در میدان پارس جنوبی (چاه شماره SPD1-14) و انطباق نتایج با     میادین مجاور شرکت نفت و گاز پارس ۹۵ درصد
۳ ارزیابی ژئوشیمیایی و تعیین سیستم هیدروکربوری یکی از میادین جنوب غربی ایران دفتر مرکزی ۹۰ درصد
۴ ارزیابی جامع بخش عرب سازند سورمه دفتر مرکزی ۹۰ درصد
۵ تحلیل نشانگرهای لرزه ای چندگانه با استفاده از روش های بهینه هوش مصنوعی برای استخراج قوانین موجود بین اطلاعات لرزه ای و واقعیت  زمین شناسی جهت شناسایی و مدل سازی مخازن هیدروکربن

 

 

دفتر مرکزی ۶۰ درصد