معرفی گروه

تعداد بازدید:۴۳۲
 • اعضاء وشورای علمی گروه:

 

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک و رشته تحصیلی سمت
۱ سعید میرزائی دکترای ژئوفیزیک عضو هیات علمی
۲ نسیم حیدریان دهکردی دانشجوی دکترای زمین‌شناسی مدیر گروه
۳ سید محمد زمانزاده دکترای رسوب‌شناسی عضو هیات علمی
۴ فرهاد اسدیان دانشجوی دکترای  زمین‌شناسی عضو هیات علمی
۵ زهرا کاظمی‌زاده کارشناسی ارشد  شیمی آلی عضو هیات علمی
۶ محسن رنجبران دکترای رسوب‌شناسی عضو شورای علمی
۷ ابراهیم سفیداری دانشجوی دکترای  زمین‌شناسی عضو
۸ سعید هادیلو دانشجوی دکترای ژئوفیزیک عضو
۹ محمد محمدزاده دانشجوی دکترای ژئوفیزیک عضو
۱۰ داود رجبی دانشجوی دکترای ژئوفیزیک عضو
۱۱ مهران کلهری کارشناس ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ عضو
 • اهداف: 

انجام مطالعات و پژوهش در حوزه‌های مختلف زمین‌شناسی (زمین‌شناسی نفت، رسوب‌شناسی، زمین‌شناسی ساختمانی، چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی)، ژئوفیزیک، پتروفیزیک، ژئوشیمی و ژئومکانیک و انجام پروژه‌های تحقیقاتی و عملیاتی در حوزه اکتشاف نفت

 • زمینه و محورهای فعالیت:

     زمینه فعالیت: تحلیل حوضه­های رسوبی

محورهای فعالیت: چینه شناسی سکانسی و مدلسازی و شبیه سازی مخازن هیدروکربوری

 الف) محور چینه شناسی سکانسی

چینه‌شناسی سکانسی، یکی از جدیدترین موضوعاتی است که در حوزه زمین‌شناسی نفت و رسوب‌شناسی مطرح شده است. با استفاده از این محور، می‌توان درک صحیحی از توزیع فضایی و مکانی سیستم‌های نفتی (شامل سنگ‌های منشأ، مخزن و لایه‌های حامل) و چگونگی تغییرات آنها در طی زمان به‌دست آورد.

ب) محور مدلسازی و شبیه سازی مخازن هیدروکربوری

اصلی‌ترین کاربرد این محور، در برنامه‌ریزی از برداشت‌های مخزنی است. در این بخش معمولاً مدل‌های یک ‌بعدی، دو‌ بعدی و سه ‌بعدی از سنگ‌های مخزن و هیدروکربور موجود در آن و همچنین گسترش آنها به‌صورت فضایی ارائه می‌گردد. این عمل در تصمیم‌گیری نهایی برای شروع برداشت از بخش‌های مختلف برای به حداکثر رساندن برداشت از مخزن ضروری است.

 • آخرین شبکه برنامه مصوب:
 • خدمات مشاوره ای و تخصصی:
 • ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه چینه‌شناسی سکانسی به شرکتهای پیمانکار شرکت ملی نفت ایران
 • ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه شبیه‌سازی و مدل‌سازی مخازن هیدروکربوری به شرکتهای پیمانکار شرکت ملی نفت ایران
 • ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه ژئوشیمی آلی و تعیین سیستم هیدروکربوری به شرکتهای پیمانکار شرکت ملی نفت ایران
 • ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه پتروفیزیک به شرکتهای پیمانکار شرکت ملی نفت ایران
 • ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه ژئوفیزیک به شرکتهای پیمانکار شرکت ملی نفت ایران
 • ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه رسوب شناسی به شرکتهای پیمانکار شرکت ملی نفت ایران
 • ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در زمینه ژئومکانیک به شرکتهای پیمانکار شرکت ملی نفت ایران