برگزاری چهارمین دوره طرح ملی فصل سخن در واحد شهیدبهشتی

۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۱:۴۵ کد : ۵۵۱۶۷ اخبار ما
چهارمین دوره ی طرح ملی فصل سخن با موضوع نقد و بررسی کتاب لوازم نویسندگی نادر ابراهیمی با حضور خانم دکتر جلالی دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، خانم غنچه وزیری نویسنده حوزه ی ادبیات و خانم بهاره هاشمی مترجم از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی برگزار شد.
برگزاری چهارمین دوره طرح ملی فصل سخن در واحد شهیدبهشتی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی، در ابتدای این نشست ادبی دکتر جلالی با بیان اینکه نقدی که بر این کتاب وارد می شود نقد توصیفی و بر اساس نگارش ویرایش زمان خود است، گفت: نادر ابراهیمی نویسنده را یک هنرمند می‌داند و درباره اینکه هنر و هنرمند چه مختصاتی دارند صحبت می‌کند و معتقد است، هنرمند باید صبر کند تا موفق شود. وی در این خصوص افزود: نادر ابراهیمی هنر را بیان زیبای متعالی احساس، عاطفه و اندیشه های انسانی می داند و از این باب کتاب لوازم نویسندگی، کتابی انگیزشی است. خانم جلالی داستان نویسندگی نادر ابراهیمی را شرح هر واقعه با حفظ نظم وقوع داستان می داند و انواع صبر از قبیل صبر در تولید، پذیرش و صبوری در برابر جهان استعمار و همچنین عشق و دوست داشتن در کتاب ایشان قابل مشاهده است. بنابراین گزارش، در ادامه ی این نشست ادبی خانم غنچه وزیری بیان داشت: آقای ابراهیمی استعداد را جز، شایستگی های مادرزادی برای نویسندگی نمی‌داند و از نظر نویسنده خواستن توانستن است و هر کس اراده کند میتواند نویسنده باشد. غنچه وزیری معتقد است: استعداد از نگاه نادر ابراهیمی یک شایستگی نیست بلکه استعداد یک توانایی عام جهت رشد آدمی در جهات گوناگون است و در این راستا روابط انکار ناپذیری میان تک تک لوازم نویسندگی از قبیل داشتن احساس و عاطفه ی خاص و شرایط محیطی مناسب که از ملزومات نویسندگی است، وجود دارد. در پایان این برنامه ی فرهنگی که به میزبانی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی برگزار شد، بهاره هاشمی مترجم نیز با اشاره به اینکه خود نویسنده اثر موافق ساده نویسی است، افزود: انتخاب واژه های ساده و روان و ظریف بسیار مهم است زیرا خواننده مدرن اهل خواندن نثر ساده و مخالف جزئیات زیاد است و میخواهد کتاب کوتاه و ساده و قابل فهم و روان باشد. هاشمی با بیان اینکه، نادر ابراهیمی بر ساده نویسی تا‌کید دارد و این مهم جز با مطالعه ی زیاد امکانپذیر نیست، تصریح کرد: به قول نویسنده استفاده از کلمات دشوار و سخت جبران ناپذیر هست، زیرا انسان در سبک خود، در زبانی که برای خود آفریده متجلی می‌شود. وی در پایان گفت: باید هر احساسی را به کمک زبانی قابل نوشتن منتقل کرده و هر پیامی را به هر زبانی که دریافت کردیم ارسال کنیم

در پایان دانشجویان به بحث و تبادل نظر در خصوص کتاب لوازم نویسندگی پرداختند و نظرات موافق و مخالف و منتقدانه خود را ارائه دادند و اساتید و نقادان در خصوص سوالات و نظرات دانشجویان به بحث و گفتگو پرداختند.


نظر شما :