حضور پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

۰۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۴:۵۸ کد : ۱۴۶۴۹ فرهنگی
پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور حضورفعال خواهد داشت.
حضور پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

ژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور حضورفعال خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی و پژوهشکده علوم پایه کاربردی، این واحد و پژوهشکده با جدیدترین طرح های پ‍‍ژوهشی خود در حوزه نفت و محیط زیست،نانو و زمین شناسی که بخشی از  توانمندیها و دستاوردهای علمی و فناوری این واحد و پژوهشکده است ،حضور پیدا می کند.

این نمایشگاه از تاریخ  ۲۶تا ۲۹ آذرماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر و غرفه جهاد دانشگاهی در سالن ۲۷ قرار دارد.


نظر شما :