حضور پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰

پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران که از ۱۱ الی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ در محل نمایشگاه بین المللی  تهران برگزار می‌گرد،حضور فعال دارد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی و پژوهشکده علوم پایه کاربردی نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران یکی از نمایشگاه‌های مهم در حوزه صنعت نفت و گاز در سطح جهان به شمار می‌آید که هر ساله تعداد زیادی از شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی در آن شرکت می‌کنند، این واحد و پژوهشکده با جدیدترین طرح های پ‍‍ژوهشی خود در حوزه نفت و انرژی که بخشی از  توانمندیها و دستاوردهای علمی و فناوری این واحد و پژوهشکده است ،حضور پیدا کرده است.

این نمایشگاه از تاریخ  ۱۱تا ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۸ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر و غرفه جهاد دانشگاهی در سالن ۸و ۹ قرار دارد.